Jubilæum 2014

Historie.

I 1914 blev Bramming Mandskor stiftet under navnet Bramminge Sangforening.
Koret var fra sin start udadvendt med dygtige folk i bestyrelsen og på dirigentposten. Repertoiret var traditionelt, men også ambitiøst og koret blev hurtigt en vigtig del af det folkelige musikliv på egnen. Ud over koncerter i vidt forskellige sammenhænge, stod koret i de første mange år også for andre lokale arrangementer: dansanter på Palmehaven og Hotel Kikkenborg, instrumentale koncerter med kammer og salonmusik, dilettantforestillinger m.m.  Foreningens økonomi var de første mange år baseret på kontingentet fra de mange passive medlemmer (i1931 – 284 passive mdl.) Mange festlige historier fortæller om et kor forenet gennem årene i et entusiastisk og musikalsk fællesskab sammensat af personligheder med stort hjerterum og glæde ved at være sammen. Navne fra første 10-år, som f.eks. Niels Nielsen–Skads, Christian Pulz, Søren Thomsen, Jacob Larsen-Pedersen (korets mangeårige dirigent) og andre er stadig i erindring. Ligesom formænd i nyere tid, Thomas Andersen og Keld Andersen også huskes for deres mangeårige indsats til gavn for Bramming Mandskor.

Kormedlem Malermester Johansen var fortræffelig karikaturtegner

Kormedlem Malermester Johansen var fortræffelig karikaturtegner

I de første mange år havde man samarbejde med koret i Gørding, ofte delte man dirigent, og samarbejdede ved forskellige arrangementer.
I 1924 stiftedes sammenslutningen ”De syd- og vestjydske Mandskor” (DSVM) som BM valgte at tilslutte sig, og som koret gennem de mange år har haft, og stadig har et fint samarbejde med omkring større koncerter. I 1930 blev korene tilsluttet landsorganisationen ”Dansk Sangerforbund.
Endelig skal også nævnes at vi i Mandskoret er meget glade for det udmærkede samarbejde, vi har med Brammings to andre kor:
Brammingkoret og Skalakoret.